Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ orfiummusicrights.gr 

Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί και τεχνολογίες ιχνηλάτισης (στο εξής: cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας www.orfiummusicrights.gr  και για την βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την περιήγηση σας σε αυτήν. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, του tablet ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία περιηγείστε στην ιστοσελίδα www.orfiummusicrights.gr  . 

Η ιστοσελίδα www.orfiummusicrights.gr  χρησιμοποιεί cookies για:

• την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή μιας υπηρεσίας διαδικτύου, την οποία έχετε αιτηθεί (cookies αναγκαία και λειτουργικότητας). Δίχως αυτά τα cookies δεν είναι τεχνικά εφικτή η σύνδεσή και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό τα ως άνω cookies είναι πάντοτε ενεργοποιημένα.

• την συλλογή συγκεντρωτικών πληροφοριών που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας και μας βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργίας, της δομής και το περιεχόμενου της (cookies επιδόσεων).

Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, όπως για τη σύνδεση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για την επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ., καθώς επίσης και τα cookies που ενεργοποιούνται, προκειμένου να λειτουργήσει η επιλογή της συνομιλίας (chat), που παρέχεται μέσω μιας ιστοσελίδας. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν. Σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση αυτού του είδους cookies, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.orfiummusicrights.gr .

Τα cookies της κατηγορίας αυτής που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα www.orfiummusicrights.gr είναι τα κάτωθι:

Cookie Διάρκεια
λειτουργίας
Πηγή Λειτουργία
__cf_bm 1 ημέρα
hubspot.com

Χρησιμοποιείται για να
διαβεβαιωθεί ότι η περιήγηση
στην ιστοσελίδα γίνεται από
πραγματικό χρήστη και όχι από
bot
cookielawinfo-check
box-advertisement
1 έτοςwww.orfiummusicrights.gr
Χρησιμοποιείται για να
εντοπιστεί εάν ο χρήστης έχει
αποδεχθεί τα cookies
στόχευσης διαφήμισης στο
παράθυρο επιλογής cookies
cookielawinfo-checkbox-analytics

1 έτος
www.orfiummusicrights.gr
Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τα cookies επιδόσεων στο παράθυρο επιλογής cookies
cookielawinfo-checkbox-functional1 έτοςwww.orfiummusicrights.gr
Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί την επιλογή παροχής συναίνεσης για την αποθήκευση των cookies 
cookielawinfo-checkbox-necessar1 έτοςwww.orfiummusicrights.gr
Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί την επιλογή παροχής συναίνεσης για την αποθήκευση των cookies 
cookielawinfo-checkbox-others1 έτος
Αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη για παροχή συναίνεσης χρήσης cookies για το συγκεκριμένo domain
cookielawinfo-checkbox-performance1 έτοςwww.orfiummusicrights.gr
Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει την επιλογή του χρήστη ως προς την παροχή ή μη της συναίνεσης σχετικά με τη χρήση cookies

Cookies επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα πόσοι χρήστες τον επισκέφτηκαν, ποιες σελίδες του ιστότοπου επισκέπτονται συχνότερα κτλ. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της λειτουργίας μίας ιστοσελίδας. Τα cookies της κατηγορίας αυτής που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα www.orfiummusicrights.gr είναι τα κάτωθι:

_hjSessionUser_1 έτοςwww.orfiummusicrights.gr    
Χρησιμοποιείται όταν ένας χρήστης
επισκέπτεται για πρώτη μια σελίδα με
περιεχόμενο Hotjar. Χρησιμοποιείται
για να διατηρεί τη μοναδικότητα του
αναγνωριστικού κωδικού χρήστη Hotjar
για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτό διασφαλίζει
ότι η συμπεριφορά του χρήστη σε επόμενες
επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο
χρήστη με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό Hotjar.
_ga www.orfiummusicrights.gr    
Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για
να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες,
όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης,  την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα
_gat1 ημέραwww.orfiummusicrights.gr    
Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να
επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, περιορίζοντας
τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας.
_gid1 ημέραwww.orfiummusicrights.gr 
  

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της εκάστοτε περιήγησης
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δεδομένων
σε σχέση με τον τρόπο που περιηγείται ο χρήστης

Η παρούσα πολιτική cookies συνιστά μέρος της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας www.orfiummusicrights.gr